گرامیداشت هفته عکس تاریخی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به مناسبت گرامیداشت هفته عکس تاریخی، نمایشگاهی از مجموعه عکسهای تاریخی و گزارش عملکرد اعضاء کمیته عکسهای تاریخی انجمن مجموعه داران ایران و نمایشگاه کتاب های تخصصی عکس های تاریخی که توسط انتشارات ابریشمی و اعضاء کمیته عکسهای تاریخی چاپ شده اند در ساختمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ 26 آذرماه 1392 با همکاری سازمان ها و مراکز فوق برگزار گردید: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران معاونت هنری، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موزه عکسخانه شهر، انجمن مجموعه داران ایران، کارگروه پژوهش عکسهای تاریخی ایران و انتشارات ابریشمی

/ 0 نظر / 72 بازدید