روشهای اجرایی کمیته تخصصی عکس های تاریخی

-          فعالسازی سایت کمیته تخصصی عکس های تاریخی شامل: تعاریف، تاریخچه، اطلاعیه ها، مقالات، خبر رسانی فعالیت های  کمیته تخصصی عکس های تاریخی.

-          برگزاری کلاسهای آموزشی

-          برگزاری نمایشگاههای عکس های تاریخی در موضوعات مختلف

-          ارتباط با دوستداران عکس های تاریخی

-          همکاری با سازمانهای پژوهشی و آموزشی در ایران و خارج

-          برگزاری سمینار و همایش های تخصصی عکس های تاریخی

-          همکاری با مجموعه داران عکس های تاریخی

-          چاپ و نشر مجموعه مجموعه داران عکس

-          معرفی و تقدیر از مجموعه داران عکس

-          تدوین و آماده نمودن دستورالعمل ها و آئین نامه ها و قوانین پیشنهادی مربوط به عکسهای تاریخی

-          تدوین و تهیه مقالات آموزشی و پژوهشی

-          و …

/ 0 نظر / 37 بازدید