چهارمین جلسه کمیته تخصصی عکسهای تاریخی

چهارمین جلسه کمیته تخصصی عکسهای تاریخی انجمن مجموعه داران ایران در روز شنبه 16 آذرماه 1392 برگزار گردید.

در این جلسه که از ساعت 18:00 تا 19.30 ادامه داشت اعضاء کمیته آقایان: منوچهر لطفی، ناصرالدین حسن زاده، فرشاد ابریشمی و کامران نجف زاده حضور داشتند و مطالبی در رابطه با همکاری در برگزاری مراسم های هفته عکس تاریخی در سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عنوان گردید. و قرار بر این شد:

نمایشگاه عکسهای تاریخی اصل از مجموعه خصوصی اعضاء کمیته عکسهای تاریخی در هر دو سازمان برگزار گردد همچنین در سازمان میراث فرهنگی یک نفر از اعضاء انجمن مجموعه داران ایران سخنرانی داشته باشد.

در نشست تخصصی با عنوان "بررسی مسائل و مشکلات ساماندهی آرشیو عکسهای تاریخی" که در ساختمان گنجینه اسناد و کتابخانه ملی برگزار می گردد کامران نجف زاده سخنرانی داشته باشد.

پوستر و کارت پستال مخصوص کمیته عکسهای تاریخی انجمن مجموعه داران ایران جهت بزرگداشت هفته عکس تاریخی با همکاری انتشارات ابریشمی چاپ شود.

/ 0 نظر / 41 بازدید